0
مشورت در خصوص تعویض سکه
با سلام
من یک سکه 1 ریالی رضاخان بتاریخ «1312» با کیفیت xf دارم به نظر شما این سکه را با 1 ریالی تاریخ «1311» باکیفیت حدود vf تعویض کنم؟