1
سکه 10 شاهی یا 500 دیناری ناصری
باسلام خدمت اساتید گرامی
سکه پیوست یک سکه 10شاهی ناصرالدینشاه است که بنا به ادعای فروشنده دارای ارور قالب وضرب اشتباه 500دینار پشت سکه میباشد
آیا اصلا همچین اروری در این سری سکه های ناصری اتفاق افتاده؟
درصورت درستی ادعا قیمت و ارزش حدودی سکه مزبور با کیفیت و وضعیت تصویر چقدر میباشد؟
سپاس