1
کمیت 2000 دینار 1340
با سلام
در برخی منابع مانند سایت ngc تعداد ضرب سکه 2000 دینار تصویری احمد شاه سال 1340 نسبت به سایر سالهای ضرب همین سکه بسیار کمتر است ولی قیمت آن نسبت به سایر سالها تفاوتی ندارد آیا ممکن است تیراژ درج شده در سایتها معتبر نباشد؟