1
سکه بدل یا ضرب 2؟ کدام صحیح است؟
باسلام خدمت اساتید محترم
اخیرا موارد زیادی از سکه و مدال های کمیاب و نایاب مشاهده میشود که با جنس نقره و بعنوان ضرب2 مثلا دوران پهلوی اول یا دوم با قیمت هرچند ناچیز نسبت به سکه یا مدال اصلی اما باز قیمت های بعضا میلیونی عرضه میشوند
سوال بنده این است اصولا چیزی با عنوان ضرب2 داریم یا خیر؟
این مدال و سکه ها باید ضرب2 نامیده شوند یا بدل و جعلی؟
عکس پیوست نمونه ای از همین سکه هاست
سپاس