0
اصالت و قیمت پنج ریال پهلوی
باسلام خدومت عزیزان
لطفا اصالت و قیمت سکه در تصویر را کارشناسی فرمائید.
باتشکر