1
تشخیص دوره سکه
سلام خدمت بزرگواران.این سکه توسط یک کارگر هنگام چاه زدن پیدا شده به گفته خودش و دورش را متاسفانه بریده.این سکه متعلق به چه دوره ای می باشد.