مدال انقلاب سفید
باسلام خدمت اساتید محترم
مدال های پیوست معروف به مدال های انقلاب سفید آیا در زمره مدال های کمیاب و دارای ارزش کلکسیونی قرار دارد؟
ایضا آیا قیمت جفت مدال مزبور با جعبه اورجینال و بدون جعبه تفاوت فاحشی (در حدود نصف قیمت) دارد؟
سپاس