1
اصالت مدال پاس شهربانی
باسلام خدمت اساتید محترم
خواهشا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد یا تقلبی؟
اصرار فروشنده بر اصل بودن مدال است اما تا جایبکه حافظه بنده یاری میکند رنگ اصلی این مدال متفاوت از رنگ مدال مزبور میباشد
ممنون اگر راهنمایی فرمایید