تهیه لیست برای مدال ها
با سلام
جدیدا در یک کانال فروش عتیقه مدال های مختلفی دیدم ولی چون آشنایی کافی نداشتم نتوانستم که تشخیص بدهم آیا واقعا اینطور مدال هایی وجود دارند یا نه. از جمله آنها: مدال ۵شیر ایران و افغانستان - مدال تدفین رضاشاه - مدال ده سالگی انقلاب ثور - مدال قزاقی رضاشاه - مدال شاه و فرح ضرب آلمان برنز با روکش طلا - مدال شهیاد با تصویر شاه و فرح و پسرشان - مدال حزب رستاخیز - مدال شرکت حفاری ایران -مدال رستاخیز ۲۸مرداد ضرب فرانسه با نوشته paris - مدال شاه و نیکسون و چند مدال دیگر.
اگر همانطور که سکه های هر دوره را معرفی کرده اید لیست کاملی برای مدال ها هم انجام دهید عالی میشود چون مدال ها به اندازه سکه برای کاربران و مردم شناخته شده نیستند.
با سپاس فراوان