0
اسكناس 20000 ریال ارور
سلام
به نظردوستان و کارشناسان عزیز اسکناس فوق باتوجه به اینکه در پشت اسكناس در قسمت فليگيران تصوير امام خمينى به همان صورتى كه در تصويرمى بيند شكل گرفته...(در قسمت روی اسکناس در قسمت فلیگیران این حالت نیست) یک نوع ارور محسوب مى شود؟ و در صورتی که ارور محسوب شود آیا اروری ارزشمند هست؟
موفق باشيد