1
ارزش اسکناس 500 ریال ارور
سلام
وقت همه بخیر
به نظردوستان وکارشناسان عزیز اسکناس 500 ریال فوق باتوجه به اینکه ارور کادر دارد و دارای کیفیت بانکی هست چقدر قیمت دارد؟(هرچندکه معمولاً قيمت بين فروشنده وخريدارتوافقى هست...ولى خواستم نظرشماعزيزان رو بدونم...)
موفق باشيد