1
تعیین قیمت اسکناس
دوستان در مورد قیمت اسکناس یک هزار ریالی نظراتشون رو بیان کنند ممنون