1
تشخیص اصالت مدال ناصری
باسلام خدمت دوستان واساتید محترم
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد یا بدل
سپاس