4
مدال نقره مظفرالدین شاه
سلام خدمت آقای موسوی . می خواستم بپرسم ارزش کنونی نمونه نقره مدال ۱۳۱۸ مظفر الدین شاه که تصویرش را پیوست کردم چقدر است و شما تاکنون چند عدد از آن را در موزه ها و میان مجموعه داران دیده اید ؟
سوال از آقای موسوی پرسیده شده و به هیچ وجه تکراری نیست. من سایت را چک کردم،. پرسش مطرح شده از سوی کاربری با نام احمد خالقی در مورد تعداد ضرب و وزن سکه بوده؛ نه آنچه من پرسیده ام.


ویرایش شده