لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

پهلوی یکم

سری مدال های بپاداش خدمت - رضا شاه
سری مدال های بپاداش خدمت - رضا شاه
مدال برنز ، نقره و نقره طلایی (روکش آب طلا فابریک) این سه مدال دارای کیفیت همانند تصویر بانکی و تقریبا بانکی می باشد. هر سه مدال دارای جعبه و روبان می... ادامه

مدال آتاتورک و رضا شاه
مدال آتاتورک و رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. جنس: آلیاژی از برنز وزن:  234.5 گرم قطر: 80 میلیمتر روی مدال تصویر رضا شاه... ادامه

مدال آتاتورک و رضا شاه - با جعبه فابریک
مدال آتاتورک و رضا شاه - با جعبه فابریک
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: آلیاژی از برنز وزن:  234.5 گرم قطر: 80 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویزی یادبود رضا شاه - دو رو رضا شاه
مدال آویزی یادبود رضا شاه - دو رو رضا شاه
- / برنز / 3 گرم / 22×27 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
مدال امام رضا (ع) 1312 - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
1304 / برنز / 17.8 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی برنز بپاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با جعبه و روبان فابریک به فروش می رسد.... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت -با جعبه- رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت -با جعبه- رضا شاه
مدال آویزی برنز بپاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با جعبه و روبان فابریک به فروش می رسد.... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت -بدون جعبه- رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت -بدون جعبه- رضا شاه
مدال آویزی  برنز بپاداش خدمت این مدال دارای کیفیت بانکی   و بدون جعبه و روبان فابریک می باشد. جنس: برنز وزن: 17.8 گرم ضرب:... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت -بدون جعبه- رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت -بدون جعبه- رضا شاه
مدال آویزی  برنز بپاداش خدمت این مدال دارای کیفیت بانکی   و بدون جعبه و روبان فابریک می باشد. جنس: برنز وزن: 17.8 گرم ضرب:... ادامه

مدال برنز توانا بود - با روبان فابریک - رضا شاه
مدال برنز توانا بود - با روبان فابریک - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. دسته، حلقه و روبان مدال فابریک می باشد. مشخصات مدال جنس: آلیاژی از برنز وزن: 23.7 گرم قطر: 40... ادامه

مدال برنز توانا بود - رضا شاه
مدال برنز توانا بود - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. دسته و حلقه ی مدال فابریک می باشد. جنس: برنز وزن:  20.8 گرم قطر: 40 میلیمتر... ادامه

مدال برنز دو رو تاج - رضا شاه
مدال برنز دو رو تاج - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال بزرگداشت هزارمین سالروز فردوسی 1313 - رضا شاه
مدال بزرگداشت هزارمین سالروز فردوسی 1313 - رضا شاه
مدال بزرگداشت هزارمین سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی 1313 - رضا شاه این مدال ها دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشند. مشخصات مدال... ادامه

مدال توانا بود
مدال توانا بود
مدال توانا بود هر که دانا بود ضرب رضا شاه پهلوی

مدال خدمت رضا شاه
مدال خدمت رضا شاه
کیفیت این مدال بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

مدال سردار سپه ایران
مدال سردار سپه ایران
این مدال از جنس نقره به وزن 15.6 گرم و قطر آن 30 میلیمتر می باشد که در سال 1303 زمان پادشاهی احمد شاه قاجار ضرب شده است، در آن زمان رضا خان میر پنج سردار... ادامه

مدال طلا رضا شاه
مدال طلا رضا شاه
تصویر رضا شاه پهلوی

مدال مس توانا بود - رضا شاه
مدال مس توانا بود - رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. دسته و حلقه ی مدال فابریک می باشد. جنس: آلیاژی از مس وزن:  22.7 گرم قطر: 40 میلیمتر... ادامه