لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال یادبود ورزشی

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
1353 / برنز (رنگ برنز) / 119 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز برنز - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
میلادی / نقره 925 (آبکاری طلا) / 142 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز طلا - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویزی بازی های آسیایی تهران
مدال آویزی بازی های آسیایی تهران
یادبود آویزی بازی های آسیایی تهران - محمد رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال بازی های آسیایی تهران
مدال بازی های آسیایی تهران
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال تقریبا بانکی و با جعبه می باشد. توجه: جعبه مدال شکستگی دارد. جنس: برنز وزن:... ادامه

مدال بازی های آسیایی تهران - با جعبه
مدال بازی های آسیایی تهران - با جعبه
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بانکی ، همانند تصویر می باشد. مدال جعبه فابریک دارد که همانند تصویر می... ادامه

مدال باشگاه بوستان ورزش
مدال باشگاه بوستان ورزش
مدال یادبود مدال باشگاه بوستان ورزش این مدال متعلق به دوره ی محمد رضا می باشد و اطلاعات دقیقی از زمان ضرب آن نیست. مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و... ادامه

مدال برنز ورزش آموزشگاه ها
مدال برنز ورزش آموزشگاه ها
یادبود وزارت فرهنگ - شورای آموزشگاه های کشور

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 70.5 گرم قطر:... ادامه

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 70.5 گرم قطر:... ادامه

مدال برنزی - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال برنزی - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال دو و راهپیمایی رضا شاه این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: این مدال در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. جنس:... ادامه

مدال طلا بازی های آسیایی
مدال طلا بازی های آسیایی
یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی تهران 1353 - محمدرضا شاه پهلوی

مدال نقره ای - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال نقره ای - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال دو و راهپیمایی رضا شاه این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: این مدال در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. جنس:... ادامه

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. جنس: نقره 1000 وزن: 80.8 گرم قطر: 50... ادامه

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. جنس: نقره 1000 وزن: 80.8 گرم قطر: 50... ادامه

مدال نیروی دریائی شاهنشاهی ایران
مدال نیروی دریائی شاهنشاهی ایران
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 105.7 گرم قطر: 60 میلیمتر روی مدال تصویر لنگر در آب دریا... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و با جعبه فابریک می باشد. ویژگی مدال وزن: 211 گرم... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و بدون جعبه می باشد. ویژگی مدال وزن: 211 گرم... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. ویژگی مدال وزن: 53... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. ویژگی مدال وزن: 53... ادامه

مدال یادبود اولین دوره شمشیر بازی آسیا تهران 1352
مدال یادبود اولین دوره شمشیر بازی آسیا تهران 1352
مدال یادبود اولین دوره مسابقات شمشیر بازی آسیا تهران 1352 - محمد رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: جبعه مدال... ادامه