لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال یادبود ورزشی

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564406

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
1353 / برنز (رنگ برنز) / 119 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز برنز - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564401

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
میلادی / نقره 925 (آبکاری طلا) / 142 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز طلا - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویزی بازی های آسیایی تهران

کد: 564892

مدال آویزی بازی های آسیایی تهران
یادبود آویزی بازی های آسیایی تهران - محمد رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال بازی های آسیایی تهران

کد: 564400

مدال بازی های آسیایی تهران
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال تقریبا بانکی و با جعبه می باشد. توجه: جعبه مدال شکستگی دارد. جنس: برنز وزن:... ادامه

مدال بازی های آسیایی تهران - با جعبه

کد: 564403

مدال بازی های آسیایی تهران - با جعبه
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بانکی ، همانند تصویر می باشد. مدال جعبه فابریک دارد که همانند تصویر می... ادامه

مدال باشگاه بوستان ورزش

کد: 895645

مدال باشگاه بوستان ورزش
مدال یادبود مدال باشگاه بوستان ورزش این مدال متعلق به دوره ی محمد رضا می باشد و اطلاعات دقیقی از زمان ضرب آن نیست. مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و... ادامه

مدال برنز ورزش آموزشگاه ها
مدال برنز ورزش آموزشگاه ها
یادبود وزارت فرهنگ - شورای آموزشگاه های کشور

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353

کد: 564404

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 70.5 گرم قطر:... ادامه

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353

کد: 564409

مدال برنز یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 70.5 گرم قطر:... ادامه

مدال برنزی - دو و راهپیمایی رضا شاه

کد: 956214

مدال برنزی - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال دو و راهپیمایی رضا شاه این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: این مدال در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. جنس:... ادامه

مدال طلا بازی های آسیایی
مدال طلا بازی های آسیایی
یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی تهران 1353 - محمدرضا شاه پهلوی

مدال نقره ای - دو و راهپیمایی رضا شاه

کد: 956215

مدال نقره ای - دو و راهپیمایی رضا شاه
مدال دو و راهپیمایی رضا شاه این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: این مدال در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. جنس:... ادامه

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353

کد: 564405

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. جنس: نقره 1000 وزن: 80.8 گرم قطر: 50... ادامه

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353

کد: 564408

مدال نقره یادبود بازی های آسیایی تهران 1353
مدال یادبود هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 کیفیت مدال بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. جنس: نقره 1000 وزن: 80.8 گرم قطر: 50... ادامه

مدال نیروی دریائی شاهنشاهی ایران

کد: 580214

مدال نیروی دریائی شاهنشاهی ایران
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 105.7 گرم قطر: 60 میلیمتر روی مدال تصویر لنگر در آب دریا... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه

کد: 632505

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و با جعبه فابریک می باشد. ویژگی مدال وزن: 211 گرم... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه

کد: 632507

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و بدون جعبه می باشد. ویژگی مدال وزن: 211 گرم... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه

کد: 802506

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. ویژگی مدال وزن: 53... ادامه

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه

کد: 802507

مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور -کوچک- محمدرضا شاه
مدال یادبود المپیاد ورزشی آموزشگاههای کشور - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. ویژگی مدال وزن: 53... ادامه

مدال یادبود اولین دوره شمشیر بازی آسیا تهران 1352

کد: 891257

مدال یادبود اولین دوره شمشیر بازی آسیا تهران 1352
مدال یادبود اولین دوره مسابقات شمشیر بازی آسیا تهران 1352 - محمد رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: جبعه مدال... ادامه