لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال مناسبتی

مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
یادبود دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
  این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1355 (2535) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 23.37 گرم قطر: 36... ادامه

مدال انجمن کلیمیان
مدال انجمن کلیمیان
کیفیت این دو مدال تقریبا بانکی است روی مدال نقره خراش های بسیار ریز دی ده می شود که در عکس پیدارست. این مدال در دو جنس نقره و برنز می باشد. در شهریور ماه... ادامه

مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود 2500 سال روی دریا ها این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 44.5 گرم قطر: 50.0 میلیمتر ادامه

مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود برنز 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز وزن:... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان
مدال برنز انجمن کلیمیان
خورشیدی / برنز / 10.5 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه نقص کوچکی دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه
مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه
1346 / برنز / 78 گرم / 59 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - برنز - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون جعبه فابریک به فروش می... ادامه

مدال برنز انقلاب شاه و مردم
مدال برنز انقلاب شاه و مردم
مدال یادبود انقلاب شاه و مردم ، مواد نه گانه محمد رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال برنز سیمرغ
مدال برنز سیمرغ
مدال سیمرغ نماد خوشبختی

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: پولک سکه کمی نقص دارد که در تصویر مشخص... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران
مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران
مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایرانی 1350 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: روی مدال خراش هایی دیده می شود و کنگره... ادامه

مدال صدمین سالگرد زاد روز رضا شاه - با جعبه فابریک
مدال صدمین سالگرد زاد روز رضا شاه - با جعبه فابریک
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1356 (2536) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 115 گرم قطر: 63 میلیمتر... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز
مدال صدمین سالگرد زادروز
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1356 (2536) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 115 گرم قطر: 63 میلیمتر... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز
مدال صدمین سالگرد زادروز
برنز / 115 گرم / 63 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال با جعبه ای که فابریک نمی باشد به فروش می رسد. مدال در سال 1356 (2536 شاهنشاهی) ضرب... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز رضا شاه - با جعبه فابریک
مدال صدمین سالگرد زادروز رضا شاه - با جعبه فابریک
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در سال 1356 (2536) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 115 گرم قطر: 63 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. جنس : نقره 999/1000 (نقره خالص) تعداد: 1... ادامه