لطفا منتظر بمانید...

مدال مناسبتی


مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران

کد: 360121

مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
  این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1355 (2535) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 23.37 گرم قطر: 36... ادامه

مدال انجمن کلیمیان

کد: 560238

مدال انجمن کلیمیان
کیفیت این دو مدال تقریبا بانکی است روی مدال نقره خراش های بسیار ریز دی ده می شود که در عکس پیدارست. این مدال در دو جنس نقره و برنز می باشد. در شهریور ماه... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان

کد: 560898

مدال برنز انجمن کلیمیان
خورشیدی / برنز / 10.5 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه

کد: 560736

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
290,000 تومان
موجود
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه

کد: 561735

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه نقص کوچکی دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه

کد: 846200

مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه
480,000 تومان
موجود
1346 / برنز / 78 گرم / 59 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - برنز - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون جعبه فابریک به فروش می... ادامه

مدال برنز سیمرغ
مدال برنز سیمرغ
مدال سیمرغ نماد خوشبختی

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344

کد: 560735

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
130,000 تومان
موجود
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه

کد: 560734

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران

کد: 560730

مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران
مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایرانی 1350 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: روی مدال خراش هایی دیده می شود و کنگره... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز

کد: 329013

مدال صدمین سالگرد زادروز
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1356 (2536) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 115 گرم قطر: 63 میلیمتر... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز

کد: 329014

مدال صدمین سالگرد زادروز
برنز / 115 گرم / 63 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال با جعبه ای که فابریک نمی باشد به فروش می رسد. مدال در سال 1356 (2536 شاهنشاهی) ضرب... ادامه

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424451

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. جنس : نقره 999/1000 (نقره خالص) تعداد: 1... ادامه

مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی

کد: 424458

مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
کیفیت مدال بانکی می باشد و آبکاری طلا شده است. دارای کیف فابریک + شناسنامه جنس : نقره 999/1000 (نقره خالص) تعداد: 1 قطعه مدال یادبود... ادامه

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424452

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله
خورشیدی / نقره 999 / 60 گرم / 50 میلیمتر
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424445

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی

کد: 923198

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود نقره 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی مشخصات مدال نقره: این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره وزن: 55.5... ادامه

مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424457

مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424459

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424453

مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.