لطفا منتظر بمانید...

مدال مناسبتی


مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران

کد: 360121

مدال آویزی برنز - 2500 سال شاهنشاهی ایران
  این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1355 (2535) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 23.37 گرم قطر: 36... ادامه

مدال انجمن کلیمیان

کد: 560238

مدال انجمن کلیمیان
کیفیت این دو مدال تقریبا بانکی است روی مدال نقره خراش های بسیار ریز دی ده می شود که در عکس پیدارست. این مدال در دو جنس نقره و برنز می باشد. در شهریور ماه... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان

کد: 560736

مدال برنز انجمن کلیمیان
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی صورت شاه لک وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان

کد: 560898

مدال برنز انجمن کلیمیان
خورشیدی / برنز / 10.5 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان

کد: 561735

مدال برنز انجمن کلیمیان
250,000 تومان
موجود
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال برنز سیمرغ
مدال برنز سیمرغ
مدال سیمرغ نماد خوشبختی

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344

کد: 560735

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
130,000 تومان
موجود
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344

کد: 560734

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
100,000 تومان
موجود
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز

کد: 329013

مدال صدمین سالگرد زادروز
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در سال 1356 (2536) ضرب گردیده است. جنس: برنز وزن: 115 گرم قطر: 63 میلیمتر... ادامه

مدال صدمین سالگرد زادروز

کد: 329014

مدال صدمین سالگرد زادروز
برنز / 115 گرم / 63 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال با جعبه ای که فابریک نمی باشد به فروش می رسد. مدال در سال 1356 (2536 شاهنشاهی) ضرب... ادامه

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424451

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424452

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله
خورشیدی / نقره 999 / 60 گرم / 50 میلیمتر
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424445

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی

کد: 923198

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود نقره 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی مشخصات مدال نقره: این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره وزن: 55.5... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424457

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
370,000 تومان
موجود
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424459

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424453

مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان

کد: 560120

مدال نقره انجمن کلیمیان
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان

کد: 560619

مدال نقره انجمن کلیمیان
خورشیدی / نقره 900 / 12.2 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان

کد: 560617

مدال نقره انجمن کلیمیان
330,000 تومان
موجود
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.