لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

تبلیغات

مدال مناسبتی

مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ 1350 - بانکی
مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ 1350 - بانکی
شاهنشاهی / طلا 900 / 9 گرم / 22.2 میلیمتر
مدال طلا یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود ملی شدن صنعت نفت 1331
مدال یادبود ملی شدن صنعت نفت 1331
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همراه با ضرجه خوردگی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور... ادامه

مدال یادبود ملی شدن صنعت نفت 1331
مدال یادبود ملی شدن صنعت نفت 1331
خورشیدی / نقره / 2.8 گرم / 20.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.2 گرم / 29.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک و خراش های کوچکی روی مدال دیده می شود.... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -VF- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -VF- محمد رضا شاه
یادبود 2500 سال شاهنشاهی و تصویر منشور کوروش بزرگ این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال خراش وجود دارد. مدال در... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

مدال یادبود نمایشگاه کشاورزی و دامپروری آزربایجان 1334
مدال یادبود نمایشگاه کشاورزی و دامپروری آزربایجان 1334
مدال یادبود نمایشگاه کشاورزی و دامپروری آزربایجان 1334 این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره وزن:... ادامه

مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - وزارت امور خارجه 2535 این مدال بدون جعبه و با کیفیت بانکی بفروش می رسد. مشخصات مدال جنس: برنز... ادامه

نشان آویزی یادبود کنگره لاینز
نشان آویزی یادبود کنگره لاینز
نشان آویزی یادبود شانزدهمین کنگره لاینز ایران 2535 Lions, Multiple District 354 Iran 1976 این نشان آویزی دارای کیفیت بانکی و با کاور فابریک می باشد.... ادامه