لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال مذهبی

مدال السلطان علی ابن موسی الرضا

کد: 655689

مدال السلطان علی ابن موسی الرضا
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال امیر المومنین (ع)

کد: 326546

مدال امیر المومنین (ع)
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال برنز یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655615

مدال برنز یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال تصویر امام علی (ع)

کد: 156986

مدال تصویر امام علی (ع)
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. و در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه... ادامه

مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری

کد: 653652

مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه

کد: 653938

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه

کد: 653939

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری

کد: 653934

مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری

کد: 653015

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی

کد: 653011

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال تقدیمی... ادامه

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری

کد: 561457

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری - بانکی

کد: 563254

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348

کد: 653017

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان

کد: 326641

مدال دو طرف صاحب الزمان
مدال دو طرف صاحب الزمان این مدال دارای کیفیت بسیار عالی    میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1339 - بزرگ

کد: 584791

مدال دو طرف صاحب الزمان 1339 - بزرگ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال زرتشت

کد: 123012

مدال زرتشت
مدال آویزی زرتشت این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. جنس: نقره وزن: 12 گرم قطر: 31.5 میلیمتر ادامه

مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه

کد: 376197

مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655616

مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه

کد: 156308

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود امام رضا (ع) - زرگری شاهرضا - بدون تاریخ

کد: 655613

مدال یادبود امام رضا (ع) - زرگری شاهرضا - بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه