لطفا منتظر بمانید...

مدال مذهبی

مدال السلطان علی ابن موسی الرضا
مدال السلطان علی ابن موسی الرضا
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال امیر المومنین (ع)
مدال امیر المومنین (ع)
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال برنز یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
مدال برنز یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال تصویر امام علی (ع)
مدال تصویر امام علی (ع)
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. و در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه... ادامه

مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری
مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری
مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری
مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی
مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال تقدیمی... ادامه

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری
مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری - بانکی
مدال تقدیمی هیئت مهدویه - 1390 قمری - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان
مدال دو طرف صاحب الزمان
مدال دو طرف صاحب الزمان این مدال دارای کیفیت بسیار عالی    میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1339 - بزرگ
مدال دو طرف صاحب الزمان 1339 - بزرگ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال زرتشت
مدال زرتشت
مدال آویزی زرتشت این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. جنس: نقره وزن: 12 گرم قطر: 31.5 میلیمتر ادامه

مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه
مدال نقره محمد رسول الله (ص) 1352- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود امام رضا (ع) - زرگری شاهرضا - بدون تاریخ
مدال یادبود امام رضا (ع) - زرگری شاهرضا - بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه