لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال سازمانی

سری مدال لاینز
سری مدال لاینز
شامل سه مدال از کنگره لاینز، کیفیت ها همانند عکس می باشند. مدال نقره و برنز در فروردین 1345 به مناسبت ششمین کنگره لاینز با نوشته های فارسی به ضرب رسیده... ادامه

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 1240- محمد رضا شاه
مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 1240- محمد رضا شاه
مدال شناسایی اتحادیه خدمتگزاران جز وزارتخانه ها این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 23- محمد رضا شاه
مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 23- محمد رضا شاه
مدال شناسایی اتحادیه خدمتگزاران جز وزارتخانه ها این مدال دارای کیفیت تفریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها- محمد رضا شاه
مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها- محمد رضا شاه
مدال شناسایی اتحادیه خدمتگزاران جز وزارتخانه ها این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال آویزی برنز کارگران شهرداری- محمد رضا شاه
مدال آویزی برنز کارگران شهرداری- محمد رضا شاه
مدال شناسایی سندیکای رفتگران و کارگران شهرداری تهران این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. وزن: 22.5 گرم جنس: برنز قطر: 40 میلیمتر روی مدال تصویر نیم رخ دکتر کارل لاندشتایز... ادامه

مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. توجه: در پشت مدال قسمت "ایران" نقص پولکی دیده می شود. وزن: 22.5 گرم جنس: برنز... ادامه

مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
مدال آویزی یادبود مرکز انتقال خون ایران 1336 - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. وزن: 22.5 گرم جنس: برنز قطر: 40 میلیمتر روی مدال تصویر نیم رخ دکتر... ادامه

مدال ارتشتاران
مدال ارتشتاران
ستاد بزرگ ارتشتاران

مدال برنز ایران و امریکا + شناسنامه
مدال برنز ایران و امریکا + شناسنامه
2,300,000 تومان 
مدال دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - به سفارش وزارت امور خارجه وقت ایران یادبود دوهزار و پانصدومین سالگرد تأسیس امپراتوری پارس توسط... ادامه

مدال برنز دومین نمایشگاه بازرگانی بین المللی آسیائی 1348 - محمدرضا شاه
مدال برنز دومین نمایشگاه بازرگانی بین المللی آسیائی 1348 - محمدرضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. جنس: برنز وزن: 269 گرم قطر: 80 میلیمتر سال ضرب: 1969 میلادی روی مدال شرکت سهامی... ادامه

مدال برنز سواد آموزی - محمدرضا شاه
مدال برنز سواد آموزی - محمدرضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد.   جنس: برنز وزن: 31.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال نشان سواد آموزی پشت مدال... ادامه

مدال برنز شاه و نیکسون
مدال برنز شاه و نیکسون
مدال دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - به سفارش وزارت امور خارجه وقت ایران یادبود دوهزار و پانصدومین سالگرد تأسیس امپراتوری پارس توسط... ادامه

مدال برنز علم و صنعت فرانسه
مدال برنز علم و صنعت فرانسه
یادبود علم و صنعت فرانسه - محمدرضا شاه پهلوی

مدال برنز نمایشگاه تمبر همکاری عمران منطقه ای تهران 2537 - محمدرضا شاه
مدال برنز نمایشگاه تمبر همکاری عمران منطقه ای تهران 2537 - محمدرضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز وزارت امور خارجه
مدال برنز وزارت امور خارجه
یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - وزارت امور خارجه

مدال برنز کنگره لاینز - 1345
مدال برنز کنگره لاینز - 1345
در فروردین 1345 به مناسبت ششمین کنگره لاینز به ضرب رسیده است. این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال ضربه خوردگی دیده می شود. توضیحات مدال سد محمدرضا شاه پهلوی (دز)... ادامه

مدال صنعت - آبان 1344- محمد رضا شاه
مدال صنعت - آبان 1344- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال صنعت - آبان 1346- محمد رضا شاه
مدال صنعت - آبان 1346- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه