لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال بانک ها

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
خورشیدی / نقره / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
- / مس / 13 گرم / 32 میلیمتر
مدال آویزی یادبود حساب در گردش بانک صادرات ایران - پهلوی دوم این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال بانک پارس 1346
مدال بانک پارس 1346
مدال یادبود بمناسبت پانزدهمین سال تاسیس بانک پارس این مدال دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال بانک پارس 1346
مدال بانک پارس 1346
مدال یادبود بمناسبت پانزدهمین سال تاسیس بانک پارس این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال بانک پارس 2535
مدال بانک پارس 2535
مدال یادبود بمناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس بانک پارس بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد. توجه: ریم (لبه) مدال... ادامه

مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه
مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه
مدال یادبود بمناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس بانک پارس بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر می... ادامه
مدال برنز بانک ملی
مدال برنز بانک ملی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره... ادامه

مدال برنز یادبود بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
مدال برنز یادبود بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
خورشیدی / برنز / 34 گرم / 45 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات جنس: برنز وزن: 34 گرم قطر: 45 میلیمتر روی مدال نشان تاریخ بانک توسعه صنعتی... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی
مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر (زاینده... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : رنگ مدال نقره ای می باشد اما جنس آن برنز است. توضیحات مدال سد محمدرضا... ادامه