لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال بانک ها

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343

کد: 376198

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343

کد: 376199

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی

کد: 376200

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
خورشیدی / نقره / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه

کد: 895990

مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
- / مس / 13 گرم / 32 میلیمتر
مدال آویزی یادبود حساب در گردش بانک صادرات ایران - پهلوی دوم این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال بانک پارس 1346

کد: 895617

مدال بانک پارس 1346
مدال یادبود بمناسبت پانزدهمین سال تاسیس بانک پارس این مدال دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال بانک پارس 1346

کد: 895618

مدال بانک پارس 1346
مدال یادبود بمناسبت پانزدهمین سال تاسیس بانک پارس این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال بانک پارس 2535

کد: 895654

مدال بانک پارس 2535
مدال یادبود بمناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس بانک پارس بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد. توجه: ریم (لبه) مدال... ادامه

مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه

کد: 895978

مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه
مدال یادبود بمناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس بانک پارس بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر می... ادامه

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ

کد: 620125

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ
یادبود جام جهانی بولینگ تهران 1976

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ

کد: 620127

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ
یادبود جام جهانی بولینگ تهران 1976

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ

کد: 620128

مدال برنز بانک عمران - 1355 به مناسبت جام جهانی بولینگ
یادبود جام جهانی بولینگ تهران 1976

مدال برنز بانک ملی

کد: 546500

مدال برنز بانک ملی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341

کد: 596584

مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره... ادامه

مدال برنز یادبود بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

کد: 546583

مدال برنز یادبود بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
خورشیدی / برنز / 34 گرم / 45 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات جنس: برنز وزن: 34 گرم قطر: 45 میلیمتر روی مدال نشان تاریخ بانک توسعه صنعتی... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347

کد: 546582

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347

کد: 546586

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی

کد: 546581

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349

کد: 596585

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر (زاینده... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه

کد: 596586

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی

کد: 596581

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : رنگ مدال نقره ای می باشد اما جنس آن برنز است. توضیحات مدال سد محمدرضا... ادامه