لطفا منتظر بمانید...

مدال آویز ورزشی


مدال آویز ورزشی - برنز - بدمینتون - محمد رضا شاه

کد: 605784

مدال آویز ورزشی - برنز - بدمینتون - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 31 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - بسکتبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605773

مدال آویز ورزشی - برنز - بسکتبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه

کد: 605710

مدال آویز ورزشی - برنز - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
60,000 تومان
موجود
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضرب خوردگی دارد که در تصویر مشخص نمی باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - شنا - محمد رضا شاه

کد: 605729

مدال آویز ورزشی - برنز - شنا - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 33 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - فوتبال - محمد رضا شاه

کد: 605725

مدال آویز ورزشی - برنز - فوتبال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 30 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - هاکی - محمد رضا شاه

کد: 605720

مدال آویز ورزشی - برنز - هاکی - محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود
این مدال آویز ، دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 29 گرم قطر: 30*48 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - هند بال - محمد رضا شاه

کد: 605245

مدال آویز ورزشی - برنز - هند بال - محمد رضا شاه
90,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 30 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605770

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - محمد رضا شاه

کد: 605728

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 31 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - وزنه برداری - محمد رضا شاه

کد: 605778

مدال آویز ورزشی - برنز - وزنه برداری - محمد رضا شاه
20,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 39 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب دیسک دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605772

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب دیسک دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب نیزه - استان کرمان - محمد رضا شاه

کد: 605717

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب نیزه - استان کرمان - محمد رضا شاه
60,000 تومان
موجود
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 23 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش از مانع دختران- آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605718

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش از مانع دختران- آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش طول  دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605771

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش طول دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه

کد: 605769

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
- / برنز (رنگ برنز) / 26 گرم / 38 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان مازندران - محمد رضا شاه

کد: 605702

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان مازندران - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه

کد: 605701

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
این مدال آویز ، دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 24 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ کر و لال ها - محمد رضا شاه

کد: 605700

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ کر و لال ها - محمد رضا شاه
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (مسی رنگ) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - کشتی نوجوانان - محمد رضا شاه

کد: 605799

مدال آویز ورزشی - برنز - کشتی نوجوانان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 30.44 گرم قطر: 41 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه

کد: 605711

مدال آویز ورزشی - طلا - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.