لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مبارک باد

/memorial-medal/پهلوی-دوم/مبارک-باد.html2011-09-05
logo
سکه ها
مدال الحق مع علی -صاحب الزمان (ع)- محمد رضا شاه

کد: 931614

مدال الحق مع علی -صاحب الزمان (ع)- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1330

کد: 932451

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1330
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1332

کد: 932453

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1332
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1333

کد: 932452

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1333
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال دو طرف الحق مع علی - محمد رضا شاه

کد: 931613

مدال دو طرف الحق مع علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع سوم

کد: 178102

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع سوم
این مدال از جنس نقره با وزن 1.5 گرم و قطر 17 میلیمتر می باشد. و در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع سوم - طلایی

کد: 178837

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع سوم - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع پنجم

کد: 931657

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع پنجم
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع چهارم

کد: 326521

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع چهارم
قمری / نقره / 0.06 گرم / -
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع یکم

کد: 584221

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع یکم
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان -نوع دوم

کد: 177501

مدال دو طرف صاحب الزمان -نوع دوم
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان -نوع دوم- طلایی

کد: 178109

مدال دو طرف صاحب الزمان -نوع دوم- طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1332

کد: 445728

مدال دو طرف صاحب الزمان 1332
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1332 - طلایی

کد: 445914

مدال دو طرف صاحب الزمان 1332 - طلایی
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1333

کد: 445727

مدال دو طرف صاحب الزمان 1333
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1334

کد: 445720

مدال دو طرف صاحب الزمان 1334
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1335

کد: 445741

مدال دو طرف صاحب الزمان 1335
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1336

کد: 445740

مدال دو طرف صاحب الزمان 1336
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1336 - نوع دوم

کد: 445834

مدال دو طرف صاحب الزمان 1336 - نوع دوم
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان 1337

کد: 445742

مدال دو طرف صاحب الزمان 1337
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه