لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

ناصرالدین شاه قاجار

/memorial-medal/ناصرالدین-شاه-قاجار-مدال.html2011-09-04
logo
سکه ها
ناصرالدین شاه قاجار600600
مدال های ضرب ماشینی ناصرالدین شاه قاجار
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه

کد: 951407

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه

کد: 951400

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه

کد: 951412

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال افتتاح ضرابخانه دولتی 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 951103

مدال افتتاح ضرابخانه دولتی 1294 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290

کد: 951485

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 247.3 گرم قطر: 76 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه... ادامه

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290

کد: 951486

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال و کنگره آن ضربه خوردگی هایی دارد. جنس: برنز وزن: 256 گرم قطر: 76... ادامه

مدال برنز توپخانه ناصری 1307 - ناصرالدین شاه

کد: 951489

مدال برنز توپخانه ناصری 1307 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال برنز سفر به انگلستان
مدال برنز سفر به انگلستان
مدال سفر ناصرالدین شاه قاجار به انگلستان جنس از برنز

مدال سفر به لندن
مدال سفر به لندن
مدال یادبود سفر ناصرالدین شاه قاجار به انگلستان ، ضرب انگلستان

مدال سی امین سالگرد جلوس 1293 - ناصرالدین شاه

کد: 951105

مدال سی امین سالگرد جلوس 1293 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال طلا السلطان الاعظم
مدال طلا السلطان الاعظم
مدال طلا السلطان الاعظم ، تصویر ناصرالدین شاه قاجار

مدال طلا شیر دلان
مدال طلا شیر دلان
نشان لیاقت به جنگجویان شیر دل ، ناصرالدین شاه قاجار ، جنس از طلا

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه

کد: 548003

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه
مدال درجه سه لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه

کد: 548001

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه
مدال درجه سه لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال ناصرالدین شاه و الکساندر سوم
مدال ناصرالدین شاه و الکساندر سوم
مدال یادبود ناصرالدین شاه و الکساندر سوم تزار روس

مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم
مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم
مدال یادبود ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم آخرین پادشاه آلمان

مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم - 1889 میلادی - سایز بزرگ

کد: 583093

مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم - 1889 میلادی - سایز بزرگ
مدال یادبود سفر سوم ناصرالدین شاه و دیدار او از آلمان و ویلهلم دوم آخرین پادشاه آلمان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره... ادامه

مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم - 1889 میلادی - سایز کوچک

کد: 583094

مدال ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم - 1889 میلادی - سایز کوچک
مدال یادبود سفر سوم ناصرالدین شاه و دیدار او از آلمان و ویلهلم دوم آخرین پادشاه آلمان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره... ادامه

مدال نقره السلطان الاعظم
مدال نقره السلطان الاعظم
مدال نقره السلطان الاعظم ، ناصرالدین شاه قاجار

مدال نقره السلطان الاعظم 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 951402

مدال نقره السلطان الاعظم 1301 - ناصر الدین شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. جنس: نقره 900 وزن: 44.58 گرم قطر: 50 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه برگ... ادامه