لطفا منتظر بمانید...

ناصرالدین شاه قاجار

مدال های ضرب ماشینی ناصرالدین شاه قاجار

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه

کد: 951407

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه

کد: 951400

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال افتتاح ضرابخانه دولتی 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 951103

مدال افتتاح ضرابخانه دولتی 1294 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290

کد: 951485

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز وزن: 247.3 گرم قطر: 76 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه... ادامه

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290

کد: 951486

مدال بازدید ناصرالدین شاه از انگلستان - 1290
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال و کنگره آن ضربه خوردگی هایی دارد. جنس: برنز وزن: 256 گرم قطر: 76... ادامه

مدال سی امین سالگرد جلوس 1293 - ناصرالدین شاه

کد: 951105

مدال سی امین سالگرد جلوس 1293 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه

کد: 548003

مدال مس شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه
مدال درجه سه لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال نقره السلطان الاعظم 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 951402

مدال نقره السلطان الاعظم 1301 - ناصر الدین شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. جنس: نقره 900 وزن: 44.58 گرم قطر: 50 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه برگ... ادامه

مدال نقره ذوالقرنین - ناصرالدین شاه - طلایی

کد: 190213

مدال نقره ذوالقرنین - ناصرالدین شاه - طلایی
مدال نقره ذوالقرنین ، تصویر ناصرالدین شاه قاجار این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره سفر فرنگ 1307 - ناصر الدین شاه

کد: 951406

مدال نقره سفر فرنگ 1307 - ناصر الدین شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. جنس: نقره 900 وزن: 44.82 گرم قطر: 50 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه برگ... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه

کد: 548010

مدال نقره شیر دلان 1298 - ناصر الدین شاه
مدال لیاقت شیردلان، به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1300 - ناصر الدین شاه

کد: 548002

مدال نقره شیر دلان 1300 - ناصر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1300 - ناصر الدین شاه

کد: 548005

مدال نقره شیر دلان 1300 - ناصر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1300 -با دسته فابریک- ناصر الدین شاه

کد: 548006

مدال نقره شیر دلان 1300 -با دسته فابریک- ناصر الدین شاه
قمری / نقره / 17 گرم / 36.8 میلیمتر
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: دسته مدال فابریک بوده و در همان... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 548012

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. تاریخ سکه به اشتباه 13101 درج شده است. مدال در کاور... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 548016

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: روی سکه خراشهای ریزی دیده می شود. تاریخ سکه به اشتباه... ادامه

مدال نقره قورخانه 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 951408

مدال نقره قورخانه 1301 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. جنس: نقره 900 وزن: 22.64 گرم قطر: 36 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین شاه بمیمنت تشریف... ادامه

مدال نقره قورخانه 1301 - ناصرالدین شاه

کد: 951409

مدال نقره قورخانه 1301 - ناصرالدین شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره پنجاهمین سال شاهنشاهی 1313 - ناصر الدین شاه

کد: 951404

مدال نقره پنجاهمین سال شاهنشاهی 1313 - ناصر الدین شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره 900 وزن: 44.87 گرم قطر: 50 میلیمتر روی مدال تصویر ناصرالدین... ادامه

مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه

کد: 951410

مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
قمری / برنز / 9.2 گرم / 29 میلیمتر
مدال برنز یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.