لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مظفرالدین شاه قاجار

مدال برنز شاهنشاه کل ممالک
مدال برنز شاهنشاه کل ممالک
مدال یادبود برنز شاهنشاه کل ممالک ، تصویر مظفرالدین شاه قاجار

مدال برنز شیر دلان 1317 -با دسته فابریک- مظفر الدین شاه
مدال برنز شیر دلان 1317 -با دسته فابریک- مظفر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. توجه:... ادامه

مدال طلا شیردلان
مدال طلا شیردلان
نشان لیاقت شیردلان ، جنس از طلا ،مظفرالدین شاه قاجار

مدال نقره سلطان الاعظم - مظفرالدین شاه
مدال نقره سلطان الاعظم - مظفرالدین شاه
مدال یادبود نقره السلطان الاعظم و الخاقان الافخم مظفر الدین شاه قاجار توضیحات مدال به افتخار بازدید مظفرالدین شاه از پاریس در سال 1900 میلادی... ادامه

مدال نقره شاهنشاه کل ممالک
مدال نقره شاهنشاه کل ممالک
مدال یادبود نقره شاهنشاه کل ممالک ، تصویر مظفرالدین شاه قاجار

مدال نقره شیر دلان 1317 -با دسته فابریک- مظفر الدین شاه
مدال نقره شیر دلان 1317 -با دسته فابریک- مظفر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: دسته مدال فابریک بوده و در همان... ادامه

مدال نقره شیردلان
مدال نقره شیردلان
نشان لیاقت شیردلان ، جنس از نقره ،مظفرالدین شاه قاجار