لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

محمد علی شاه قاجار

مدال افتخار
مدال افتخار
افتخار و امتیاز از جانب اعلیحضرت شاهنشاه ایران خلد الله ملکه

مدال شاه نشان (توپخانه)
مدال شاه نشان (توپخانه)
مدال نقره توپخانه ، تصویری از محمدعلی شاه و جنگ افزار های آن زمان ، ضرب سال 1326

مدال شیر دلان
مدال شیر دلان
مدال یادبود محمد علی شاه برای رجال جنگی

مدال طلا یادگار ضرابخانه
مدال طلا یادگار ضرابخانه
یادگار مخصوص ضرابخانه دولت علیه ایران 1326

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی ، 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می باشد.... ادامه

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می... ادامه

مدال یادگار باقرخان سالار مشروطه
مدال یادگار باقرخان سالار مشروطه
قمری / برنز / 8.4 گرم / 27 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادگار باقرخان سردار مشروطه
مدال یادگار باقرخان سردار مشروطه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه
مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه
این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک و خراشهای ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال لک و خراش های ریز دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال لک و خراشهای ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
این مدال دارای کیفیت عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه - بانکی
مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه