لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

محمد علی شاه قاجار

مدال افتخار
مدال افتخار
افتخار و امتیاز از جانب اعلیحضرت شاهنشاه ایران خلد الله ملکه

مدال شاه نشان (توپخانه)
مدال شاه نشان (توپخانه)
مدال نقره توپخانه ، تصویری از محمدعلی شاه و جنگ افزار های آن زمان ، ضرب سال 1326

مدال شیر دلان
مدال شیر دلان
مدال یادبود محمد علی شاه برای رجال جنگی

مدال طلا یادگار ضرابخانه
مدال طلا یادگار ضرابخانه
یادگار مخصوص ضرابخانه دولت علیه ایران 1326

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه

کد: 145301

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی ، 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می باشد.... ادامه

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه

کد: 145302

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می... ادامه

مدال یادگار باقرخان سالار مشروطه

کد: 642135

مدال یادگار باقرخان سالار مشروطه
قمری / برنز / 8.4 گرم / 27 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادگار باقرخان سردار مشروطه

کد: 642134

مدال یادگار باقرخان سردار مشروطه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه

کد: 642130

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه
این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه

کد: 641300

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه

کد: 641302

مدال یادگار ستارخان سردار مشروطه- محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک و خراشهای ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه

کد: 656531

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه

کد: 656533

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال لک و خراش های ریز دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه

کد: 656535

مدال یادگار صمصام السلطنه سپهسالار مشروطه - محمد علی شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال لک و خراشهای ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه

کد: 541333

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
این مدال دارای کیفیت عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه

کد: 541333

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه - بانکی

کد: 541333

مدال یادگار نصر السلطنه سپهسالار مشروطه - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه