لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال بانک ها

مدال بانک توسعه صادرات - تخت جمشید
مدال بانک توسعه صادرات - تخت جمشید
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال تقریبا بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال بانک... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات - عالی قاپو
مدال بانک توسعه صادرات - عالی قاپو
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. توجه: خراش هایی روی مدال وجود دارد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن:... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات - مشهد
مدال بانک توسعه صادرات - مشهد
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات 1389
مدال بانک توسعه صادرات 1389
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال بانک... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات 1389 - طلایی
مدال بانک توسعه صادرات 1389 - طلایی
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. توجه: خراش هایی روی مدال وجود دارد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن:... ادامه

مدال بانک سینا - نوروز 1389
مدال بانک سینا - نوروز 1389
مدال یادبود نوروز 1389 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. و بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم قطر: 46 میلیمتر... ادامه

مدال بانک سینا -طلایی- نوروز 1389
مدال بانک سینا -طلایی- نوروز 1389
بخشهایی از مدال با آب طلا طلایی شده است. این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. و بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم... ادامه

مدال بانک ملت 1389
مدال بانک ملت 1389
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1389 این مدال دارای کیفیت تقریباً بانکی میباشد. این مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن:... ادامه

مدال بانک ملت 1389 - بدون جعبه
مدال بانک ملت 1389 - بدون جعبه
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1389 این مدال دارای کیفیت تقریباً بانکی میباشد. این مدال بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 80... ادامه

مدال بانک ملت 1391
مدال بانک ملت 1391
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1391 . این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 999... ادامه

مدال نقره بانک مسکن 1389
مدال نقره بانک مسکن 1389
مدال یادبود هفتادوسومین سالگرد تاسیس ببانک مسکن کیفیت مدال تقریبا بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم قطر: 47 میلیمتر... ادامه

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی
مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصوبر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توجه: جعبه مدال ضربه خوردگی دارد. مدال یادبود هشتاد و پنجمین... ادامه

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران
مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران
مدال یادبود هشتاد و‌ پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - بانکی - با طلق پلاستیکی

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - با جعبه فابریک
مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - با جعبه فابریک
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران مشخصات مدال جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45/7 میلیمتر ضخامت: 2 میلیمتر... ادامه

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - بدون جعبه
مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - بدون جعبه
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45/7 میلیمتر ضخامت: 2 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - لاتین- با جعبه فابریک
مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - لاتین- با جعبه فابریک
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - لاتین مشخصات مدال جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45.7 میلیمتر ضخامت: 2... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود نقره - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
مدال یادبود نقره - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
خورشیدی / نقره / 24.85 گرم / 39 میلیمتر
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال با جعبه فابریک است. مشخصات مدال... ادامه

یادبود طلا - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
یادبود طلا - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
خورشیدی / طلا / 8.13 گرم / 22 میلیمتر
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال با جعبه فابریک است. مدال در کاور منقش... ادامه