لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال بانک ها

مدال بانک توسعه صادرات - تخت جمشید

کد: 545462

مدال بانک توسعه صادرات - تخت جمشید
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال تقریبا بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال بانک... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات - عالی قاپو

کد: 545466

مدال بانک توسعه صادرات - عالی قاپو
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. توجه: خراش هایی روی مدال وجود دارد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن:... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات - مشهد

کد: 545463

مدال بانک توسعه صادرات - مشهد
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات 1389

کد: 545464

مدال بانک توسعه صادرات 1389
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره وزن: 32.5 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال بانک... ادامه

مدال بانک توسعه صادرات 1389 - طلایی

کد: 545465

مدال بانک توسعه صادرات 1389 - طلایی
مدال بانک توسعه صادرات ایران کیفیت مدال بانکی و بدون جعبه می باشد. توجه: خراش هایی روی مدال وجود دارد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن:... ادامه

مدال بانک سینا - نوروز 1389

کد: 452898

مدال بانک سینا - نوروز 1389
مدال یادبود نوروز 1389 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. و بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم قطر: 46 میلیمتر... ادامه

مدال بانک سینا -طلایی- نوروز 1389

کد: 452899

مدال بانک سینا -طلایی- نوروز 1389
بخشهایی از مدال با آب طلا طلایی شده است. این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. و بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم... ادامه

مدال بانک ملت 1389

کد: 231120

مدال بانک ملت 1389
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1389 این مدال دارای کیفیت تقریباً بانکی میباشد. این مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن:... ادامه

مدال بانک ملت 1389 - بدون جعبه

کد: 231124

مدال بانک ملت 1389 - بدون جعبه
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1389 این مدال دارای کیفیت تقریباً بانکی میباشد. این مدال بدون جعبه به فروش می رسد. جنس: نقره 999 وزن: 80... ادامه

مدال بانک ملت 1391

کد: 230125

مدال بانک ملت 1391
مدال نقره یادبود مشتری برتر سال 1391 . این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 999... ادامه

مدال نقره بانک مسکن 1389

کد: 562017

مدال نقره بانک مسکن 1389
مدال یادبود هفتادوسومین سالگرد تاسیس ببانک مسکن کیفیت مدال تقریبا بانکی و بدون جعبه می باشد. جنس: نقره 999 وزن: 50 گرم قطر: 47 میلیمتر... ادامه

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی

کد: 145201

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصوبر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توجه: جعبه مدال ضربه خوردگی دارد. مدال یادبود هشتاد و پنجمین... ادامه

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران

کد: 145202

مدال نقره یادبود هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران
مدال یادبود هشتاد و‌ پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - بانکی - با طلق پلاستیکی

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - با جعبه فابریک

کد: 452854

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - با جعبه فابریک
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران مشخصات مدال جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45/7 میلیمتر ضخامت: 2 میلیمتر... ادامه

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - بدون جعبه

کد: 452858

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - بدون جعبه
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45/7 میلیمتر ضخامت: 2 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - لاتین- با جعبه فابریک

کد: 452855

مدال نقره یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی - لاتین- با جعبه فابریک
مدال یادبود هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - لاتین مشخصات مدال جنس: نقره خالص (999) وزن: 50 گرم قطر: 45.7 میلیمتر ضخامت: 2... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی

کد: 140210

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی

کد: 140213

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود نقره - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک

کد: 301219

مدال یادبود نقره - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
خورشیدی / نقره / 24.85 گرم / 39 میلیمتر
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال با جعبه فابریک است. مشخصات مدال... ادامه

یادبود طلا - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک

کد: 301218

یادبود طلا - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران - با جعبه فابریک
خورشیدی / طلا / 8.13 گرم / 22 میلیمتر
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال با جعبه فابریک است. مدال در کاور منقش... ادامه