لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال بانک ها

یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
شمسی / طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
شمسی / طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران
یادبود پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی ایران این مدال دارای کیفیت تقریباً بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه