لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

احمد شاه قاجار

مدال برنز عزت غیرت 1337 -  احمد شاه
مدال برنز عزت غیرت 1337 - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه
مدال برنز عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه - 1337
مدال برنز عزت غیرت احمد شاه - 1337
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی کلاه احمد شاه خراش کوچکی دیده میشود. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال با کاور به فروش می رسد. جنس: برنز وزن:  4.8 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - کوچک - احمد شاه
مدال برنز قانون اساسی - کوچک - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره عزت غیرت 1337 -  احمد شاه
مدال نقره عزت غیرت 1337 - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادبود سلطنت
مدال یادبود سلطنت
مدال یادبود سلطنت احمد شاه و ناصرالدین شاه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت عالی   و همانند تصویر... ادامه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر... ادامه