لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

احمد شاه قاجار

مدال برنز عزت غیرت 1337 -  احمد شاه

کد: 656987

مدال برنز عزت غیرت 1337 - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه

کد: 656226

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه - 1337

کد: 656224

مدال برنز عزت غیرت احمد شاه - 1337
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی کلاه احمد شاه خراش کوچکی دیده میشود. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه

کد: 656225

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال با کاور به فروش می رسد. جنس: برنز وزن:  4.8 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه

کد: 656258

مدال برنز قانون اساسی - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال برنز قانون اساسی - کوچک - احمد شاه

کد: 656250

مدال برنز قانون اساسی - کوچک - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره عزت غیرت 1337 -  احمد شاه

کد: 656220

مدال نقره عزت غیرت 1337 - احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه

کد: 656222

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه

کد: 656223

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه

کد: 656227

مدال نقره عزت غیرت احمد شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادبود سلطنت
مدال یادبود سلطنت
مدال یادبود سلطنت احمد شاه و ناصرالدین شاه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه

کد: 450218

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت عالی   و همانند تصویر... ادامه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه

کد: 450211

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه

کد: 450213

مدال یادگار تاجگذاری و دبستان احمدیه
مدال یادبود افتتاح دبستان احمدیه در استامبول و یادگار تاجگذاری احمد شاه قاجار در ماه شعبان 1332 قمری این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر... ادامه