لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

50 دینار برنز

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/50-دینار-ماشینی-2-3-4/50-دینار-برنز.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه پنجاه دیناری رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
50
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

پنجاه دینار  • سال ضرب: ار 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 3.49 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
50 دینار برنز 1315
برنز 3.49
20
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 50 دینار برنز 1316 برنز
3.49
20
3
50 دینار برنز 1316 ، 6 تاریخ چرخیده برنز
3.49
20
4
50 دینار برنز 1317 برنز
3.49
20
5
50 دینار برنز 1318 برنز
3.49
20
6
50 دینار برنز 1319 برنز
3.49
20
7
50 دینار برنز 1320
برنز
3.49
20
سکه 50 دینار برنز 1315 - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1315 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1315 - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1315 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1315 - کیفیت EF - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1315 - کیفیت EF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1315 کیفیت G- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1315 کیفیت G- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ دوبل چرخیده- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ دوبل چرخیده- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
کیفیت این سکه بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ دوبل چرخیده- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ دوبل چرخیده- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کدر شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ چرخیده - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ چرخیده - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1316 -EF- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1316 -EF- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1317 - AU - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1317 - AU - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1317 - EF - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1317 - EF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1317 - VF - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1317 - VF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. مشخصات سکه جنس: آلومینیوم و برنز وزن: 4.47 گرم قطر: 20... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1317 - بانکی - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1317 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1318 - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1318 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
کیفیت این سکه بی نهایت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1318 -VF- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1318 -VF- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1318 -بانکی- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1318 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1318 -چرخش 80 درجه- رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1318 -چرخش 80 درجه- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1319 - 9 تاریخ توپُر - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1319 - 9 تاریخ توپُر - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1319 - بانکی - رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1319 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 4.47 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه