لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

تبلیغات

5 دینار نیکل

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/5-دینار/5-دینار-نیکل.html2011-07-24
logo
سکه ها

سکه پنج دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
5 دینار
شیر و خورشید
نقش و نگار
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج
تاریخ پنج دینار  • سال ضرب: 1310
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 2 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1 5 دینار نیکل 1310              
نیکل
2
18.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
سکه 5 دینار نیکل 1310 - EF - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - EF - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - بانکی - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: ضربه خوردگی کوچکی پشت سکه بالای تاج روی کنگره وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراشهای ریزی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت هایی از سکه خوردگی دارد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توچه: سکه خوردگی شدید دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 -AU- رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 -AU- رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه