لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1000 دینار خطی

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/1000-دینار-ماشینی/1000-دینار-خطی-ماشینی-2-4.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه یکهزار دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: 1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1000 دینار خطی 1305
نقره
 4.6 23 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 1000 دینار خطی 1306
نقره
4.6
23
3 1000 دینار خطی 1306 ، انعکای خورشید روی سکه نقره
 4.6 23
4
1000 دینار خطی 1306/5 سورشارژ تاریخ
نقره
4.6
23
سکه 1000 دینار خطی 1305 - AU - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1305 - AU - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1305 - EF - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1305 - EF - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - AU - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - AU - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - بانکی - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه در قسمت کنگره، نقص دارد که فابریک می باشد. لک های ریزی در سطح سکه دیده می شود. سکه... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 -بانکی- رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306 ، انعکای خورشید روی سکه
سکه 1000 دینار خطی 1306 ، انعکای خورشید روی سکه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306/5 - رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306/5 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار خطی 1306/5 -مبلغ مکرر- رضا شاه
سکه 1000 دینار خطی 1306/5 -مبلغ مکرر- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: ضربه خوردگی پشت سکه پایین تاریخ دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه