لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

10 دینار مس

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/10-دینار/10-دینار-مس.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه ده دینار مسی رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
10 دینار
شیر و خورشید
نقش و نگار
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج
تاریخ ده دینار  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 3.2 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
  • توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 10 دینار مس از قالب سکه های 10 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. متصدیان ضرب با پانچ عدد 4 روی صفر تاریخ، قالب های قدیمی را دوباره به کار گرفتند. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. سکه 10 دینار 1313 و 1312 نوعی سورشارژ تاریخ می باشد. این سکه ها تنها در سال 1314 ضرب شده است.
 
بروز رسانی:
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1 10 دینار مس 1312 ، ارور در تاریخ
مس
3.2
21
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 10 دینار مس 1313 ، ارور در تاریخ مس
3.2
21
3 10 دینار مس 1314 مس
3.2
21
سکه 10 دینار مس 1312 - ارور قالب - رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1312 - ارور قالب - رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر می باشد. توضیح: عدد 4 تاریخ (1314) شبیه به 2 (1312) شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 10 دینار مس 1313 - رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1313 - رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی   می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 - EF - رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 - EF - رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 - رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 - رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 - رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 - رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 -AU- رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 -AU- رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: روی سکه قسمت بالا، کمی خوردگی دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 -F- رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 -F- رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 دینار مس 1314 -بانکی- رضا شاه
سکه 10 دینار مس 1314 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / مس / 3.2 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه