لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

1 ریال

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/1-ریال-ماشینی-2.html2011-05-26
logo
سکه ها

سکه یک ریال رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
یک ریال
1 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1310 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 5 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال 1310
نقره 828
 5 22.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال 1311
نقره 828
5
22.5
3
1 ریال 1312 ، 2 تاریخ بزرگ نقره 828
5
22.5
4
1 ریال 1312 ، 2 تاریخ کوچک نقره 828
5
22.5
5
1 ریال 1313 ، 3 تاریخ بزرگ
نقره 828
5
22.5
6
1 ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک
نقره 828
5
22.5
7
1 ریال 1313 ، با چرخش 90 درجه
نقره 828
5
22.5
سکه 1 ریال 1310 - بانکی - رضا شاه
سکه 1 ریال 1310 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال... ادامه

سکه 1 ریال 1310 - رضا شاه
سکه 1 ریال 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خراشهای بسیار ریز دارد. روی سکه 1 ریال رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ... ادامه

سکه 1 ریال 1310 - رضا شاه
سکه 1 ریال 1310 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: ضربه خورگی روی کنگره سکه وجود دارد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم... ادامه

سکه 1 ریال 1310 -EF- رضا شاه
سکه 1 ریال 1310 -EF- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی... ادامه

سکه 1 ریال 1311 - AU- رضا شاه
سکه 1 ریال 1311 - AU- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال رضا شاه... ادامه

سکه 1 ریال 1311 - رضا شاه
سکه 1 ریال 1311 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال رضا شاه... ادامه

سکه 1 ریال 1312 - رضا شاه
سکه 1 ریال 1312 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1... ادامه

سکه 1 ریال 1312 -AU-رضا شاه
سکه 1 ریال 1312 -AU-رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال رضا شاه... ادامه

سکه 1 ریال 1312 -بانکی- رضا شاه
سکه 1 ریال 1312 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال رضا... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خراش های مویی وجود دارد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر:... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ -بانکی- رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: سکه لک و خراش های ریز دارد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ پایین- رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ پایین- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - بانکی - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی کوچکی دارد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ کج - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ کج - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات روی سکه 1 ریال رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ کوچک - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - 3 تاریخ کوچک - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1 ریال... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - AU - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - AU - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. روی سکه 1 ریال رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - صفر مشخص - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - صفر مشخص - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های مویی دارد. توضیح: سورشارژ تاریخ روی عدد 0 کاملا مشخص است.   مشخصات... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - صفر مشخص - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - صفر مشخص - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: سورشارژ تاریخ روی عدد 0 کاملا مشخص است.   مشخصات سکه جنس:... ادامه

سکه 1 ریال 1313 - مکرر تاریخ و ریال - رضا شاه
سکه 1 ریال 1313 - مکرر تاریخ و ریال - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 5 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 5 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی سکه 1... ادامه