لطفا منتظر بمانید...

1 دینار

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/1-دینار.html2011-07-24
logo
سکه ها

سکه یک دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
1 دینار
شیر و خورشید
برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

یک دینار  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 دینار 1310                     برنز
1.7 16 لیست قیمت در ایران آنتیک
سکه 1 دینار 1310 - EF - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 - EF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم قطر: 16 میلیمتر روی سکه 1... ادامه

سکه 1 دینار 1310 - بانکی - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کدر است. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم قطر: 16 میلیمتر... ادامه

سکه 1 دینار 1310 - بانکی - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه نقص کوچکی دارد که فابریک می باشد. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم... ادامه

سکه 1 دینار 1310 - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. مشخصات روی سکه 1 دینار برگ بلوط تاریخ پشت سکه یک دینار... ادامه

سکه 1 دینار 1310 - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم قطر: 16 میلیمتر روی سکه 1 دینار... ادامه

سکه 1 دینار 1310 -AU - رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 -AU - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم قطر: 16 میلیمتر روی سکه 1 دینار... ادامه

سکه 1 دینار 1310 -VF- رضا شاه
سکه 1 دینار 1310 -VF- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: برنز وزن: 1.7 گرم قطر: 16 میلیمتر روی سکه 1 دینار... ادامه

سکه 1 دینار و 2 دینار 1310 - رضا شاه
سکه 1 دینار و 2 دینار 1310 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.7 گرم / 16 میلیمتر
این دو سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشند. مشخصات روی سکه یک دینار 1 دینار برگ بلوط تاریخ پشت سکه یک دینار... ادامه