لطفا منتظر بمانید...

نیم ریال

سکه نیم ریال رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
نیم ریال
نیم ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1310 تا 1315
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 2.5 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1 نیم ریال 1310 نقره 828
2.5 18 25,000 350,000 60,000
2
نیم ریال 1311 نقره 828
2.5
18
900,000
1,500,000
2,500,000
3
نیم ریال 1311 ، 1 تاریخ بزرگ
نقره 828
2.5
18
800,000
1,300,000 2,000,000
4
نیم ریال 1312 ، 2 تاریخ ضخیم - رضا شاه پهلوی نقره 828
2.5
18
15,000
18,000 20,000
5
نیم ریال 1312 ، 2 تاریخ نازک - رضا شاه پهلوی نقره 828
2.5
18
15,000
18,000
20,000
6
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک نقره 828
2.5
18
15,000
20,000
40,000
7
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ متوسط
نقره 828
2.5
18
15,000
18,000
35,000
8
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ بزرگ نقره 828
2.5
18
15,000
18,000
40,000
9
نیم ریال 1314
نقره 828
2.5
18
20,000
35,000 50,000
10
نیم ریال 1315 ، 5 تاریخ ضخیم
نقره 828
2.5
18
15,000
18,000
20,000
11
نیم ریال 1315 ، 5 تاریخ نازک
نقره 828
2.5
18
15,000
18,000
20,000

سکه نیم ریال 1310 - رضا شاه

کد: 469089

سکه نیم ریال 1310 - رضا شاه
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه نیم ریال 1310 -AU- رضا شاه

کد: 469022

سکه نیم ریال 1310 -AU- رضا شاه
33,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه نیم ریال 1311 - صفر مشخص - رضا شاه

کد: 856018

سکه نیم ریال 1311 - صفر مشخص - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بی نهایت عالی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه نیم ریال 1312 - بانکی - رضا شاه

کد: 963258

سکه نیم ریال 1312 - بانکی - رضا شاه
22,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر کیفیت... ادامه

سکه نیم ریال 1312 - رضا شاه

کد: 963254

سکه نیم ریال 1312 - رضا شاه
16,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه

کد: 903210

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه

کد: 903211

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ - رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ پایین - بانکی - رضا شاه

کد: 980277

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ پایین - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - بانکی - رضا شاه

کد: 646467

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط- رضا شاه

کد: 646465

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ متوسط- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک - رضا شاه

کد: 980213

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک - رضا شاه
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک -بانکی- رضا شاه

کد: 980785

سکه نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک -بانکی- رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه

کد: 542378

سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه نیم ریال 1314 - رضا شاه

کد: 542374

سکه نیم ریال 1314 - رضا شاه
27,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم - رضا شاه

کد: 963251

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم - رضا شاه
17,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم -بانکی- رضا شاه

کد: 963250

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم -بانکی- رضا شاه
22,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه

کد: 631425

سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه
17,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص - رضا شاه

کد: 963253

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص - رضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص -بانکی- رضا شاه

کد: 963252

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص -بانکی- رضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - مکرر تاریخ - بانکی - رضا شاه

کد: 625461

سکه نیم ریال 1315 - مکرر تاریخ - بانکی - رضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.