لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

نیم ریال

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/نیم-ریال-ماشینی-2.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه نیم ریال رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
نیم ریال
نیم ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1310 تا 1315
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 828
  • وزن: 2.5 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1 نیم ریال 1310 نقره 828
2.5 18 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
نیم ریال 1311 نقره 828
2.5
18
3
نیم ریال 1311 ، 1 تاریخ بزرگ
نقره 828
2.5
18
4
نیم ریال 1312 ، 2 تاریخ ضخیم - رضا شاه پهلوی نقره 828
2.5
18
5
نیم ریال 1312 ، 2 تاریخ نازک - رضا شاه پهلوی نقره 828
2.5
18
6
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ کوچک نقره 828
2.5
18
7
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ متوسط
نقره 828
2.5
18
8
نیم ریال 1313 ، 3 تاریخ بزرگ نقره 828
2.5
18
9
نیم ریال 1314
نقره 828
2.5
18
10
نیم ریال 1315 ، 5 تاریخ ضخیم
نقره 828
2.5
18
11
نیم ریال 1315 ، 5 تاریخ نازک
نقره 828
2.5
18
سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه
سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه نیم ریال 1314 - رضا شاه
سکه نیم ریال 1314 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم - رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم -بانکی- رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - 5 تاریخ ضخیم -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه نیم ریال رضا... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - دو ضرب - رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - دو ضرب - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. مشخصات سکه جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص - رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه نیم ریال... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص -بانکی- رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - صفر تاریخ مشخص -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه نیم ریال رضا... ادامه

سکه نیم ریال 1315 - مکرر تاریخ - بانکی - رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 - مکرر تاریخ - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه نیم ریال رضا... ادامه

سکه نیم ریال 1315 -بانکی- رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه نیم ریال 1315 -مکرر تاریخ- رضا شاه
سکه نیم ریال 1315 -مکرر تاریخ- رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره 828 وزن: 2.5 گرم قطر: 18 میلیمتر روی سکه نیم ریال... ادامه