لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

25 دینار

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/25-دینار-محمدرضا-شاه.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه 25 دینار محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

بیست و پنج دینار  • سال ضرب: ار 1326 تا 1329
  • ضرب: ایران
  • جنس: آلومینیم و برنز
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 19  میلیمتر
  •  توضیحات: این سکه در سال 1328 ضرب نشده است.
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
 1 25 دینار 1326
برنز
3
19
لیست قیمت در ایران آنتیک
 2 25 دینار 1326 با جرخش 45 درجه
برنز
3
 19
3
25 دینار 1327
 برنز 3
19
4
25 دینار 1329
برنز
3
19
5
25 دینار (یک ریال) 1329 - قالب اشتباه
برنز
3
19
سکه 25 دینار 1326 - جرخش 60 درجه - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 - جرخش 60 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای چرخش حدود 60 درجه و کیفیت بسیار عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1326 - جرخش 75 درجه - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 - جرخش 75 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه شکستگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1326 - محمدرضا شاه
سکه 25 دینار 1326 - محمدرضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفنگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -AU- محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و گرفتگی قالب دارد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. روی سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -F- محمدرضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -F- محمدرضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب پشت سکه- محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب پشت سکه- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک پولک- محمدرضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -ترک پولک- محمدرضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
کیفیت سکه بسیار عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -مکرر - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 -مکرر - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1326 با جرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1326 با جرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای چرخش 45 درجه و کیفیت بی نهایت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1327 - ترک پولک -محمدرضا شاه
سکه 25 دینار 1327 - ترک پولک -محمدرضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک کوچک وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1327 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 25 دینار 1327 - مکرر پشت سکه- محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1327 - مکرر پشت سکه- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1327 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1327 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه دو لک کوچک وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: دور سکه لکه دیده میشود. پشت سکه گرفتگی قالب دارد سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1329 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه نقص دارد. پشت سکه گرفتگی قالب دارد سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 25 دینار 1329 - مکرر - محمد رضا شاه
سکه 25 دینار 1329 - مکرر - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه