لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

20 ریال مبلغ با عدد

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/20-ریال/20-ریال-مبلغ-با-عدد.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه بیست ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 ریال
تصویر نیمرخ شاه
شیر و خورشید
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1352 تا 1357 خورشیدی و 2536 تا 2537 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
20 ریال 1352
نیکل
9
31
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
20 ریال 1352 با چرخش 45 درجه
نیکل
9
31
3
20 ریال 1353
نیکل
9
31
4
20 ریال 1353 با چرخش 90 درجه
نیکل
9
31
5
20 ریال 1354
نیکل
9
31
6
20 ریال 1354 با چرخش 45 درجه
نیکل
9
31
7
20 ریال 1354 با چرخش 90 درجه نیکل
9
31
8
20 ریال 2536 نیکل
9
31
9
20 ریال 2537 نیکل
9
31
10
20 ریال 1357 نیکل
9
31
سکه 20 ریال بدون تاریخ - مبلغ با عدد - محمد رضا شاه پهلوی
سکه 20 ریال بدون تاریخ - مبلغ با عدد - محمد رضا شاه پهلوی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -مکرر- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -مکرر- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه با کاور به فروش می رسد روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1357 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2536 - پهلوای - بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2536 - پهلوای - بانکی- محمد رضا شاه
2536 / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: برامدگی اضافه ای روی سکه پدید آمده که کلمه پهلوی را به پهلوای شبیه کرده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
2536 / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لکی روی سکه وجود دارد که در نتیجه مراحل تولید، کوپر واش ایجاد شده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه