لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 ریال پنجاهمین سال

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/2-ریال-محمدرضا-شاه/2-ریال-پنجاهمین-سال.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه دو ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
دو ریال
2 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
2 ریال پنجاهمین سال 2535
نیکل
3
22.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
نیکل
3
22.5
3
2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 45 درجه نیکل
3
22.5
4
2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 90 درجه
نیکل
3
22.5
سکه 2 ریال 2535 - با چرخش 90 درجه - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 2535 - با چرخش 90 درجه - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 ریال 2535 - برآمدگی اضافه- محمدرضا شاه
سکه 2 ریال 2535 - برآمدگی اضافه- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 2 ریال 2535 -طلایی- محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 2535 -طلایی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
سکه 2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 2 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 160 درجه
سکه 2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 160 درجه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه