لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 ریال دو تاج

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/2-ریال-محمدرضا-شاه/2-ریال-دو-تاج.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه دو ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
دو ریال
2 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1338 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
2 ریال دو تاج 1338 نیکل
3
22.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 ریال دو تاج 1339
 نیکل 3
22.5
3
2 ریال دو تاج 1340
 نیکل 3
22.5
4
2 ریال دو تاج 1341  نیکل 3
22.5
5
2 ریال دو تاج 1342
 نیکل 3
22.5
6
2 ریال دو تاج 1343
 نیکل 3
22.5
7
2 ریال دو تاج 1344
 نیکل 3
22.5
8
2 ریال دو تاج 1345
نیکل
3
22.5
9
2 ریال دو تاج 1346
 نیکل 3
22.5
10
2 ریال دو تاج 1346 با چرخش 60 درجه
 نیکل 3
22.5
11
2 ریال دو تاج 1347
 نیکل 3
22.5
12
2 ریال دو تاج 1347 با چرخش 45 درجه
 نیکل 3
22.5
13
2 ریال دو تاج 1348
 نیکل 3
22.5
14
2 ریال دو تاج 1349
 نیکل 3
22.5
15
2 ریال دو تاج 1350
 نیکل 3
22.5
16
2 ریال دو تاج 1350 با چرخش 180 درجه
 نیکل 3
22.5
17
2 ریال دو تاج 1351
 نیکل 3
22.5
18
2 ریال دو تاج 1352
 نیکل 3
22.5
19
2 ریال دو تاج 1353
 نیکل 3
22.5
20
2 ریال دو تاج 1354
 نیکل 3
22.5
21
2 ریال دو تاج 1354 با چرخش 45 درجه
 نیکل 3
22.5
22
2 ریال دو تاج 2536
 نیکل 3
22.5
23
2 ریال دو تاج 2536 با چرخش 180 درجه
 نیکل 3
22.5
سکه 2 ریال - ضرب سکه بر سکه- محمدرضا شاه

کد: 564217

سکه 2 ریال - ضرب سکه بر سکه- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1338 - محمد رضا شاه

کد: 545017

سکه 2 ریال دو تاج 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
سکه دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 545087

سکه 2 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1338 -چرخش حدود 45 درجه- محمد رضا شاه

کد: 545018

سکه 2 ریال دو تاج 1338 -چرخش حدود 45 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1339 - محمدرضا شاه

کد: 452109

سکه 2 ریال دو تاج 1339 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1339 -بانکی- محمدرضا شاه

کد: 452156

سکه 2 ریال دو تاج 1339 -بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1340 - EF - محمدرضا شاه

کد: 546227

سکه 2 ریال دو تاج 1340 - EF - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه

کد: 546201

سکه 2 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1340 -بانکی- محمدرضا شاه

کد: 546214

سکه 2 ریال دو تاج 1340 -بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1341 - محمدرضا شاه

کد: 452132

سکه 2 ریال دو تاج 1341 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1341 -بانکی- محمدرضا شاه

کد: 452801

سکه 2 ریال دو تاج 1341 -بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1341 -طلایی- محمدرضا شاه

کد: 452802

سکه 2 ریال دو تاج 1341 -طلایی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1342 - محمدرضا شاه

کد: 545225

سکه 2 ریال دو تاج 1342 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1342 -بانکی- محمدرضا شاه

کد: 545289

سکه 2 ریال دو تاج 1342 -بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1342 -چرخش حدود 45 درجه- محمدرضا شاه

کد: 545228

سکه 2 ریال دو تاج 1342 -چرخش حدود 45 درجه- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1343 - محمد رضا شاه

کد: 856252

سکه 2 ریال دو تاج 1343 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 856257

سکه 2 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1344 - محمدرضا شاه

کد: 886542

سکه 2 ریال دو تاج 1344 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1344 بانکی- محمدرضا شاه

کد: 886541

سکه 2 ریال دو تاج 1344 بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1345 - محمدرضا شاه

کد: 320215

سکه 2 ریال دو تاج 1345 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توضیح: از این سکه به تعداد موجود می باشد و از نظر ظاهر ممکن است با تصویر تفاوت... ادامه