لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 ریال آریامهر

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/2-ریال-محمدرضا-شاه/2-ریال-آریامهر.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه دو ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
دو ریال
2 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
2 ریال آریامهر 2536
نیکل
3
22.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 ریال آریامهر 2537
نیکل
3
22.5
3
2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه نیکل
3
22.5
4
2 ریال آریامهر 1357 نیکل
3
22.5
5
2 ریال آریامهر 1357 با چرخش 90 درجه
نیکل
3
22.5
سکه 2 ریال 2537 - پولک ناقص- محمدرضا شاه
سکه 2 ریال 2537 - پولک ناقص- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 1357 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال آریامهر 1357 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 2536 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال آریامهر 2536 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 2536 -طلایی- محمد رضا شاه
سکه 2 ریال آریامهر 2536 -طلایی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 2537 - محمدرضا شاه
سکه 2 ریال آریامهر 2537 - محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه
سکه 2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه