لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 ریال مصدقی

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/1-ریال-محمدرضا-شاه/1-ریال-مصدقی.html2011-08-09
logo
سکه ها

سکه یک ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
یک ریال
1 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1336
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 2 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال 1331 نیکل 2
18.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال 1332 نوشته های روی سکه بزرگ
نیکل 2
18.5
3 1 ریال 1332 نوشته های روی سکه کوچک نیکل 2
18.5
4
1 ریال 1333 نیکل
2
18.5
5 1 ریال 1334 نیکل
2
18.5
6
1 ریال 1335
نیکل 2
18.5
7
1 ریال 1336
نیکل
2
18.5
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه لک و گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1332 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
 کیفیت سکه تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1332 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ-بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ-بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1333 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1333 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1334 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1334 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1335 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1335 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1336- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1336- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1336-بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال مصدقی 1336-بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه