لطفا منتظر بمانید...

مجموعه سکه

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/مجموعه-سکه.html2015-07-09
logo
سکه ها
مجموعه سکه600600
مجموعه های سکه های رایج دوره پهلوی دوم ، بعضی از این مجموعه ها بصورت رسمی در قالب پک بانک مرکزی یا سازمانهای دولتی تهیه و بعضی هم بطور غیر رسمی و توسط سایت سکه ها تدارک دیده شده اند.
سری سکه های 1348 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1348 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه

سری سکه های 1349 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1349 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه

سری سکه های 1350 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1350 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. این سری شامل سکه های 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ، 10 ریالی و 20 ریالی 1350 می باشد که در... ادامه

سری سکه های 1353 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1353 - محمد رضا شاه
توجه: نایلون پک پاره شده است. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ، 10 ریالی و 20 ریالی 1353 می باشد که در بسته بندی بانک... ادامه

سری سکه های 1354 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1354 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه

سری سکه های 2535 - محمد رضا شاه
سری سکه های 2535 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ،... ادامه

سری سکه های 2536 - محمد رضا شاه
سری سکه های 2536 - محمد رضا شاه
این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ، 10 ریالی و 20 ریالی 2536 می باشد که در بسته بندی بانک مرکزی در همان سال منتشر شده است. کیفیت... ادامه