لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

5000 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/5000-دینار.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پنجهزار دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
پنج هزار دینار شیر و شمشیر
السلطان ناصرالدین شاه قاجار برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ  • سال ضرب:  1296 و 1297
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره
  • وزن: 23.2 گرم
  • قطر: 36.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 5000 دینار 1296 نقره
23.2
36.3
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5000 دینار 1297                           
نقره 23.2
36.3
سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1296 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: رو و پشت سکه لک های سیاهی دیده می شود که در تصویر مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 5000 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه