لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

500 دینار سفر فرنگ

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/500-دینار-سفر-فرنگ.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پانصد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
بجشن مقدم شاهنشاهی از سفر فرنگ
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
تاج
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: 1307
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
500 دینار سفر فرنگ 1307
 نقره 2.3
18.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
500 دینار سفر فرنگ 1307 و 1306 دو تاریخ  نقره 2.3
18.2
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: رو و پشت سکه چند ضربه خوردگی دارد که در تصویر مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 و 1306 دو تاریخ- ناصرالدین شاه
سکه 500 دینار سفر فرنگ 1307 و 1306 دو تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه