لطفا منتظر بمانید...

50 دینار

سکه پنجاه دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
50 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1293 تا 1305
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 25 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس

 وزن
(g)

قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 50 دینار نمونه 1281 مس
10 30
- -
-
2 50 دینار 1293 مبلغ با عدد
 مس 4.3 25
300,000
 500,000 1,000,000
3 50 دینار 1293 مبلغ با حروف مس 4.3 25 300,000 500,000 1,000,000
4 50 دینار 1294
 مس 4.3
25
150,000 250,000 600,000
5 50 دینار 1295
مس
4.3 25 50,000 100,000  300,000
6
50 دینار 1296
مس
 4.3 25
50,000
100,000
300,000
7
50 دینار 1297 مبلغ با عدد
مس
 4.3 25
50,000
 100,000  300,000
 8 50 دینار 1297 مبلغ با حروف
 مس  4.3 25
 200,000 350,000
 800,000
 9 50 دینار 1297 بدون مبلغ مس
4.3
25
 200,000  350,000  500,000
 10 50 دینار 1792 ارور در تاریخ [1297]  مس  4.3 25
 300,000  500,000 -
11 50 دینار 1298  مس  4.3 25
90,000  150,000 300,000
12 50 دینار 1299
مس
4.3
 25 90,000 150,000
 300,000
13 50 دینار 1399 ارور در تاریخ [1299]
 مس 4.3
25
-  - -
14
50 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  4.3 25
150,000
 250,000  500,000
15
 50 دینار 1300  مس  4.3 25
100,000 200,000
 400,000
16  50 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]  مس 4.3
25
200,000
 400,000 -
17 50 دینار 1301
 مس 4.3
25
50,000
150,000 300,000
18 50 دینار 1302  مس  4.3  25 100,000
250,000 500,000
19 50 دینار 1303
مس
 4.3  25 100,000
250,000
500,000
20 50 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
 100,000 250,000 500,000
21 50 دینار 303 ارور در تاریخ [1303]
 مس 4.3
 25  100,000 250,000
500,000
22 50 دینار 133 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
 100,000 250,000 500,000
 23 50 دینار 1304
مس
4.3
 25 100,000
250,000 500,000
 24 50 دینار 1305 
مس
 4.3 25
 100,000 250,000
 500,000
 25 50 دینار بدون تاریخ
مس
 4.3  25 100,000
 200,000 300,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی