لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

50 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/50-دینار.html2011-06-13
logo
سکه ها

سکه پنجاه دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
50 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1293 تا 1305
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 25 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس

 وزن
(g)

قطر
(mm)
ارزش
1 50 دینار نمونه 1281 مس
10 30
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 50 دینار 1293 مبلغ با عدد
 مس 4.3 25
3 50 دینار 1293 مبلغ با حروف مس 4.3 25
4 50 دینار 1294
 مس 4.3
25
5 50 دینار 1295
مس
4.3 25
6
50 دینار 1296
مس
 4.3 25
7
50 دینار 1297 مبلغ با عدد
مس
 4.3 25
 8 50 دینار 1297 مبلغ با حروف
 مس  4.3 25
 9 50 دینار 1297 بدون مبلغ مس
4.3
25
 10 50 دینار 1792 ارور در تاریخ [1297]  مس  4.3 25
11 50 دینار 1298  مس  4.3 25
12 50 دینار 1299
مس
4.3
 25
13 50 دینار 1399 ارور در تاریخ [1299]
 مس 4.3
25
14
50 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  4.3 25
15
 50 دینار 1300  مس  4.3 25
16  50 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]  مس 4.3
25
17 50 دینار 1301
 مس 4.3
25
18 50 دینار 1302  مس  4.3  25
19 50 دینار 1303
مس
 4.3  25
20 50 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
21 50 دینار 303 ارور در تاریخ [1303]
 مس 4.3
 25
22 50 دینار 133 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
 23 50 دینار 1304
مس
4.3
 25
 24 50 دینار 1305 
مس
 4.3 25
 25 50 دینار بدون تاریخ
مس
 4.3  25
سکه 50 دینار 1300 - ضرب بر پولک کوچک- چرخش 60 درجه
سکه 50 دینار 1300 - ضرب بر پولک کوچک- چرخش 60 درجه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار 1300 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1300 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه با کاور به فروش می رسد. جنس: مس وزن: 4.3 گرم قطر: 25 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1300 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1300 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه خارج از مرکز ضرب شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1301 ارور تاریخ(1201) - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1301 ارور تاریخ(1201) - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1302 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1302 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 دینار 1303 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1303 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1303 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1303 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه:سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1304 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1304 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1304 -(34) ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1304 -(34) ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیارخوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه
سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه
سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصوبر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1305 - چرخش 90 درجه - ناصر الدین شاه
سکه 50 دینار 1305 - چرخش 90 درجه - ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار 1330 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1330 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار 1330 - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار 1330 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. تاریخ سکه به اشتباه 1330 ضرب شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار 1927 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 50 دینار 1927 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
  این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 50 دینار 1927 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 50 دینار 1927 -ارور در تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار ?129 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه
سکه 50 دینار ?129 - چرخش 90 درجه - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. رقم آخر تاریخ مشخص نیست. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه