لطفا منتظر بمانید...

25 دینار

سکه بیست و پنج دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1300
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 2.47 گرم
  • قطر: 21.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 25 دینار نمونه 1281
مس
4.9
 25.4 - -
-
2 25 دینار 1293 ارور تاریخ
 مس  2.47 21.3
 300,000  600,000  -
3 25 دینار 1294
مس
 2.47  21.3  100,000  250,000 600,000
4 25 دینار 1295
 مس 2.47  21.3 50,000
 100,000  300,000
5 25 دینار 1296  مس 2.47
 21.3  50,000  100,000  300,000
6 25 دینار 1297
مس
2.47
 21.3  100,000  250,000 500,000
7
25 دینار 1298
مس
 2.47  21.3 - -  -
8 25 دینار 1299
 مس 2.47
21.3
 100,000  200,000 400,000
9
25 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  2.47 21.3
150,000
 300,000  500,000
10
25 دینار 1300
 مس 2.47
21.3  150,000  300,000  400,000
11 25 دینار 1301  مس  2.47 21.3
 200,000 400,000  800,000
12 25 دینار 1303 مس 2.47 21.3 - - -
13  25 دینار بدون تاریخ مس 2.47 21.3 150,000 300,000 500,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی