لطفا منتظر بمانید...

25 دینار

سکه بیست و پنج دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1300
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 2.47 گرم
  • قطر: 21.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 25 دینار نمونه 1281
مس
4.9
 25.4 - -
-
2 25 دینار 1293 ارور تاریخ
 مس  2.47 21.3
 400,000 -  -
3 25 دینار 1294
مس
 2.47  21.3  100,000  350,000 700,000
4 25 دینار 1295
 مس 2.47  21.3 50,000
 150,000  300,000
5 25 دینار 1296  مس 2.47
 21.3  50,000  200,000  400,000
6 25 دینار 1297
مس
2.47
 21.3  100,000  350,000 700,000
7
25 دینار 1298
مس
 2.47  21.3 - -  -
8 25 دینار 1299
 مس 2.47
21.3
 100,000  300,000 500,000
9
25 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  2.47 21.3
200,000
 400,000 -
10
25 دینار 1300
 مس 2.47
21.3  150,000  300,000  500,000
11 25 دینار 1301  مس  2.47 21.3
 200,000 400,000 -
12 25 دینار 1303 مس 2.47 21.3 - - -
13  25 دینار بدون تاریخ مس 2.47 21.3 300,000 400,000 600,000

سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه

کد: 326308

سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت تاریخ سکه دچار گرفتگی قالب شده است و تاریخ سکه به درستی مشخص نیست. سکه در کاور... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620896

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620899

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326532

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
220,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و در نتیجه کیفیت ضرب خوبی ندارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326018

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 541220

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 541298

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 326646

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454121

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454135

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه

کد: 629910

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه

کد: 629954

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 25 دینار 1303/00 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه

کد: 541228

سکه 25 دینار 1303/00 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: عددی شبیه به 3 روی 0 دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.