لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

25 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/25-دینار.html2011-05-20
logo
سکه ها

سکه بیست و پنج دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1300
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 2.47 گرم
  • قطر: 21.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 25 دینار نمونه 1281
مس
4.9
 25.4 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 25 دینار 1293 ارور تاریخ
 مس  2.47 21.3
3 25 دینار 1294
مس
 2.47  21.3
4 25 دینار 1295
 مس 2.47  21.3
5 25 دینار 1296  مس 2.47
 21.3
6 25 دینار 1297
مس
2.47
 21.3
7
25 دینار 1298
مس
 2.47  21.3
8 25 دینار 1299
 مس 2.47
21.3
9
25 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  2.47 21.3
10
25 دینار 1300
 مس 2.47
21.3
11 25 دینار 1301  مس  2.47 21.3
12 25 دینار 1303 مس 2.47 21.3
13  25 دینار بدون تاریخ مس 2.47 21.3
سکه 25 دینار - بدون تاریخ - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار - بدون تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت تاریخ سکه دچار گرفتگی قالب شده است و تاریخ سکه به درستی مشخص نیست. سکه در کاور... ادامه

سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار - تاریخ نا مشخص - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت تاریخ سکه دچار گرفتگی قالب شده است و تاریخ سکه به درستی مشخص نیست. سکه در کاور... ادامه

سکه 25 دینار - ضرب سکه بر سکه- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار - ضرب سکه بر سکه- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار - پولک ناقص و ضرب خارج از مرکز - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار - پولک ناقص و ضرب خارج از مرکز - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1293 -گرفتگی قالب- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1293 -گرفتگی قالب- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. در واقع تاریخ آن 1294 می باشد که در اثر گرفتگی قالب تاریخ به 1293 شبیه شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. از نظر تاریخ و مکان قرار گیری حروف FP تفاوت دارد. توجه: زیر تاریخ ضربه خوردگی دیده می شود که در تصویر مشخص... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - 5 تاریخ چرخیده- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 - 5 تاریخ چرخیده- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - خارج از مرکز -  ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 - خارج از مرکز - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و تاریخ آن به سختی دیده میشود. سکه تمیز نشده است. سکه در کاور... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و در نتیجه کیفیت ضرب خوبی ندارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1295 -AU- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 -AU- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 25 دینار 1295 -بانکی- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1295 -بانکی- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه تمیز نشده است و کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1296 -AU- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1296 -AU- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه