لطفا منتظر بمانید...

25 دینار

سکه بیست و پنج دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1300
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 2.47 گرم
  • قطر: 21.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 25 دینار نمونه 1281
مس
4.9
 25.4 - -
-
2 25 دینار 1293 ارور تاریخ
 مس  2.47 21.3
 300,000  600,000  -
3 25 دینار 1294
مس
 2.47  21.3  100,000  250,000 600,000
4 25 دینار 1295
 مس 2.47  21.3 50,000
 100,000  300,000
5 25 دینار 1296  مس 2.47
 21.3  50,000  100,000  300,000
6 25 دینار 1297
مس
2.47
 21.3  100,000  250,000 500,000
7
25 دینار 1298
مس
 2.47  21.3 - -  -
8 25 دینار 1299
 مس 2.47
21.3
 100,000  200,000 400,000
9
25 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  2.47 21.3
150,000
 300,000  500,000
10
25 دینار 1300
 مس 2.47
21.3  150,000  300,000  400,000
11 25 دینار 1301  مس  2.47 21.3
 200,000 400,000  800,000
12 25 دینار 1303 مس 2.47 21.3 - - -
13  25 دینار بدون تاریخ مس 2.47 21.3 150,000 300,000 500,000

سکه 25 دینار - بدون تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 620502

سکه 25 دینار - بدون تاریخ - ناصرالدین شاه
250,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 25 دینار 1293 -گرفتگی قالب- ناصرالدین شاه

کد: 620378

سکه 25 دینار 1293 -گرفتگی قالب- ناصرالدین شاه
90,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. در واقع تاریخ آن 1294 می باشد که در اثر گرفتگی قالب تاریخ به 1293 شبیه شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620460

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
200,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620895

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. از نظر تاریخ و مکان قرار گیری حروف FP تفاوت دارد. توجه: زیر تاریخ ضربه خوردگی دیده می شود که در تصویر مشخص... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620896

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - 5 تاریخ چرخیده- ناصرالدین شاه

کد: 326538

سکه 25 دینار 1295 - 5 تاریخ چرخیده- ناصرالدین شاه
220,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326012

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326006

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
130,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326532

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
220,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و در نتیجه کیفیت ضرب خوبی ندارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 326047

سکه 25 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
200,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 541298

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 541294

سکه 25 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
250,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. و تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 326643

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 326646

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیارخوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454121

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
90,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454127

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
250,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه تمیز شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454135

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه

کد: 454136

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
50,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه

کد: 629919

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
90,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه

کد: 629910

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
40,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی