لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

25 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/25-دینار.html2011-05-20
logo
سکه ها

سکه بیست و پنج دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
25 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1294 تا 1300
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 2.47 گرم
  • قطر: 21.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 25 دینار نمونه 1281
مس
4.9
 25.4 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 25 دینار 1293 ارور تاریخ
 مس  2.47 21.3
3 25 دینار 1294
مس
 2.47  21.3
4 25 دینار 1295
 مس 2.47  21.3
5 25 دینار 1296  مس 2.47
 21.3
6 25 دینار 1297
مس
2.47
 21.3
7
25 دینار 1298
مس
 2.47  21.3
8 25 دینار 1299
 مس 2.47
21.3
9
25 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  2.47 21.3
10
25 دینار 1300
 مس 2.47
21.3
11 25 دینار 1301  مس  2.47 21.3
12 25 دینار 1303 مس 2.47 21.3
13  25 دینار بدون تاریخ مس 2.47 21.3
سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1297 -بانکی- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1297 -بانکی- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1298 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه تمیز شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
سکه 25 دینار 1299 - ناصر الدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1300 - ترک قالب روی تاریخ- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1300 - ترک قالب روی تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: در روی صفر ترک قالب وجود دارد که آن را شیبه به یک کرده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1300- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 25 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1301 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1303/00 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار 1303/00 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: عددی شبیه به 3 روی 0 دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 25 دینار ضرب خارج از مرکز - ناصرالدین شاه
سکه 25 دینار ضرب خارج از مرکز - ناصرالدین شاه
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه